.section-breadcrumbs { background: #337ab7;}

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
tel. 76 835 35 66
e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl

 

 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite i magisterskie uzupełniające. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i elastycznym - to studia bezpłatne, a także w trybie niestacjonarnym.


Programy wszystkich kierunków mają profil praktyczny - przeważająca część programu studiów realizowana jest w formie projektów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów i praktyk poza uczelnią, dzięki czemu studenci zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy zawodowej.


PWSZ w Głogowie dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Pracownie automatyki, metalurgii, Laboratorium Biznesu - to tylko niektóre ze specjalistycznych pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Ponadto Uczelnia posiada nowoczesną, doskonale wyposażoną bibliotekę. Nowością w regionie jest pierwszy książkomat, dzięki któremu można wypożyczać i oddawać książki bez konieczności odwiedzania biblioteki.


Kształcenie w PWSZ w Głogowie realizowane jest we współpracy z największymi pracodawcami w regionie: z KGHM Polska Miedź S.A. i Centrum Badań Jakości KGHM PM S.A., które objęły patronat nad kierunkiem automatyka i robotyka, a także z firmami ulokowanymi w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i kultury oraz otoczeniem biznesowym.


W programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" PWSZ w Głogowie jest najlepszą uczelnią zawodową na Dolnym Śląsku (2020 r.) i od lat plasuje się w czołówce najlepszych uczelni zawodowych w Polsce (kryterium oceny: perspektywy zatrudnienia i najwyższe zarobki absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów).

Studenci głogowskiej PWSZ korzystają z wielu programów wspierających tok kształcenia oraz atrakcyjnego programu stypendialnego. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu każdy student może zrealizować część programu studiów w zagranicznej uczelni, a także odbywać staże i praktyki poza granicami kraju.

Kierunki studiów licencjackich (3-letnie)

 • Pedagogika
Specjalności:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
- pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 • Nowe Media
Specjalności:
- multimedia i projektowanie graficzne
- Public Relations, Social Media i reklama

 • Finanse i rachunkowość
Specjalności:
- rachunkowość i podatki
- analityk w biznesie

 • Pielęgniarstwo

Kierunki studiów inżynierskich (3,5-letnie)

 • Automatyka i robotyka
Specjalności:
- automatyzacja i utrzymanie ruchu
- elektrotechnika przemysłowa
- robotyka i mechatronika

 • Metalurgia
Specjalności:
- inżynieria produkcji i zarządzanie
- zaawansowane technologie wytwarzania

 • Inżynieria i logistyka produkcji

 

Kierunki studiów magisterskich
Studia magisterskie uzupełniające (2-letnie)

 • Ekonomia biznesu (po uzyskaniu zgody MEiN)
 • Pielęgniarstwo
 • Pedagogika
Specjalności:
- terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
- pedagogika medialna z animacją kultury
Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Film promocyjny PWSZ w Głogowie 

Prezentacja PWSZ w Głogowie

Oferta PWSZ w Głogowie

Galeria zdjęć PWSZ w Głogowie