.section-breadcrumbs { background: #9E0000;}

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

LSSE
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
Dolnośląski Klaster Edukacyjny

www.lsse.eu
FACEBOOK

 

 

 

 

9 kwietnia 2015 roku Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i jej partnerzy utworzyli klaster edukacyjny, funkcjonujący pod nazwą „Dolnośląski Klaster Edukacyjny", którego liderem została LSSE.

Deklarację przystąpienia do DKE podpisało już 179 Partnerów, w tym 98 szkoły (szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe i 7 uczelni wyższych), 43 instytucje (powiaty, stowarzyszenia, fundacje, urzędy pracy, muzea) oraz 38 firm.

Klaster Edukacyjny łączy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. DKE to nie tylko alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.