.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Zespół Szkól Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy - Technikum Nr 2

Zespół Szkół EkonomicznychZespół Szkól Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy - Technikum Nr 2
pl. Słowiański 5
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 05
e-mail: info@zse.legnica.eu
www.zse.legnica.eu

 

 

 

 

Jeśli marzysz, by zostać

 

 • MENEDŻEREM lub KSIĘGOWYM
 • PROFESJONALNYM HOTELARZEM,
 • KREATYWNYM ORGANIZATOREM TURYSTYKI,
 • PRACOWNIKIEM BRANŻY TRANSPORTOWO - LOGISTYCZNEJ

 

przyjdź do nas,
do Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Stefana Żeromskiego
w Legnicy!

 

U nas zdobędziesz ciekawy zawód,
poszukiwany na krajowym i unijnym
rynku pracy!

 

Dołącz do nas!

Jesteśmy zgranym Teamem!

 

Ekonom to szkoła o dużych, ponad 70-letnich tradycjach i osiągnięciach. Dążymy do zapewnienia jak najwyższego poziomu nauczania, oferując rzetelne wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe dające wymierne korzyści na rynku pracy.

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!


TECHNIK EKONOMISTA

to zawód, który zapewnia osiągnięcie wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług.

 

Czego będziemy się uczyć?
• planowania i organizowania działalności gospodarczej,
• ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona),
• sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
• sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej,
• obsługi programów użytkowych,
• wykonywania prac biurowych, wykonywania działań reklamowych i promocyjnych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i matematyka

 

 

 

 

Perspektywy zatrudnienia technika ekonomisty:
• przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe,
• działy marketingu, zaopatrzenia, księgowości, kadr, zbytu i planowania w przedsiębiorstwie,
• instytucje finansowe, organy administracji rządowej, samorządowej,
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
• jako pracownik sekretariatu, asystent prezesa,
• referent finansowy, rewident, kontroler rozliczeń finansowych,
• księgowy.

Cechy i umiejętności ważne w zawodzie technika ekonomisty:
• dokładność, systematyczność,
• odpowiedzialność za pracę,
• kreatywność i przedsiębiorczość,
• umiejętność pracy w zespole,
• sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

 

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo -płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest klasyfikacja wspólna dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości

W zakresie kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

 


W zakresie kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
2. ewidencjonowania operacji gospodarczych;
3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4. wyceniania składników aktywów i pasywów;
5. ustalania wyniku finansowego;
6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7. prowadzenia analizy finansowej.


TECHNIK HOTELARSTWA

to kierunek stworzony dla osób zainteresowanych branżą turystyczną, lubiących spełniać marzenia innych o komfortowym wypoczynku

 

 

Czego będziemy się uczyć?
• organizowania wypoczynku gościom hotelowym,
• kompleksowej obsługi klientów hoteli i restauracji,
• promowania usług turystycznych,
• obsługi konferencji, kongresów, bankietów, wesel, przyjęć okolicznościowych,
• stosowania w praktyce programów rezerwacyjnych,
• świadczenia usług gastronomicznych, Wellness i SPA,
• języków obcych zawodowych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia

 

Praktyczne przygotowanie do zawodu otrzymacie w czasie zajęć szkolnych, podczas praktyk zawodowych (2 miesiące) w obiektach hotelarskich w kraju i za granicą, a także podczas kursów: baristy, barmana, carvingu, animacji czasu wolnego. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+, który umożliwia odbycie stażu w niemieckich hotelach i restauracjach. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy na targi turystyczne, wyjazdy studyjne do hoteli, rajdy turystyczne, wycieczki.

Cechy i umiejętności ważne w zawodzie technik hotelarstwa:
• dobry stan zdrowia,
• miła aparycja,
• schludny wygląd zewnętrzny,
• łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
• uprzejmość, życzliwość, dyskrecja,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, rzetelność, systematyczność,
• odporność na stres,
• asertywność,
• dobra znajomość zagadnień ogólnych i zawodowych,
• znajomość języków obcych,
• chęć podnoszenia kwalifikacji, uczenia się.

 

Perspektywy zatrudnienia technika hotelarstwa:

• hotele, motele, pensjonaty,
• branża lotnicza, promy, statki, kolej,
• samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, np. pensjonatu,
gospodarstwa agroturystycznego,
• biura organizatorów konferencji, kongresów,
• biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej,
• jako pilot, animator czasu wolnego,
• restauracje - kelner, barman, barista,
• organizacja przyjęć, wesel, usług cateringowych,
• sekretarka, asystentka dyrektora,
• stewardessa/ steward,
• pracownik biurowy.

 

Humor
Odpowiedzialność
Tolerancja
Elegancja
Lojalność
Aparycja
Roztropność
Zaangażowanie

 

Tylko My kształcimy na 5 gwiazdek!

 

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
to kierunek stworzony dla ludzi pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach

 

 

Czego będziemy się uczyć?
• pilotażu i przewodnictwa,
• animacji czasu wolnego,
• tańców integracyjnych, kreacji balonowych, malowania buzi,
• organizacji działalności biura podróży,
• stosowania systemów komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych,
• opracowywania programów i kalkulacji różnych form imprez turystycznych,
• zamawiania i rozliczania usług turystycznych,
• organizacji i obsługi kongresów, giełd turystycznych,
• języków obcych zawodowych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia

Co roku bierzemy udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, organizujemy rajdy krajoznawcze, zajęcia terenowe z zakresu pilotażu i przewodnictwa, warsztaty animacji czasu wolnego oraz praktyki w biurach podróży. Uczymy się oprawy fotograficznej i filmowej imprez.

 

 

Perspektywy zatrudnienia technika organizacji turystyki:
• biura podróży i agencje turystyczne,
• ośrodki informacji turystycznej,
• organy administracji zajmujące się organizacją i promocją turystyki,
• obiekty noclegowe,
• biura organizatorów kongresów i konferencji,
• jako pilot wycieczek, przewodnik i animator czasu wolnego.

PILOT - REZYDENT - ANIMATOR - PRZEWODNIK

 

Angażuje
Nie nudzi
Inspiruje
Motywuje
Aktywizuje
Tańczy
Organizuje
Rozbawia
Tylko u nas na lekcjach podróże z pasją!

 

 

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

to zawód z branży transportowo - logistycznej, stworzony dla miłośników transportu, spedycji i logistyki

 

Czego będziemy się uczyć?
• obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach,
• logistyki i spedycji,
• towaroznawstwa i magazynowania,
• kalkulacji kosztów procesów logistycznych,
• eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
• obsługi systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów
i terminali,
• języków obcych zawodowych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

Perspektywy zatrudnienia technika eksploatacji portów i terminali:
• terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
• terminale osobowe i towarowe - lotnicze, samochodowe,
• centra logistyczno - dystrybucyjne,
• przedsiębiorstwa spedycyjne, logistyczne, transportowe,
• agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
• porty morskie, rzeczne i przystanie promowe,
• własna działalność gospodarcza w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej
w Polsce, a także innych krajach UE.

 

Lojalny
Organizator
Gospodarny
Inspiruje
Sumienny
Twórczy
dYnamiczny
Kreatywny

 

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!

Ciekawe jest życie szkolne w Ekonomie:

 

 • Uczestniczymy w interesujących zajęciach zawodowych - w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, hotelach, restauracjach, na lotnisku we Wrocławiu, na wyższych uczelniach,
 • Uzyskujemy dodatkowe umiejętności - odbywamy szkolenia, kursy w zakresie, np. animacji czasu wolnego, baristyczne, barmańskie, warsztaty zawodowe, kulinarne,
 • Zdobywamy doświadczenie zawodowe - odbywamy praktyki w instytucjach, przedsiębiorstwach, hotelach, pensjonatach, biurach podróży, restauracjach hotelowych,
 • Mamy możliwość podjęcia pracy już w trakcie nauki w ramach współpracy z pracodawcami,
 • Uczestniczymy w projekcie unijnym Erasmus+ - odbywamy staże zawodowe w Lipsku,
 • Rozwijamy się - bierzemy udział w różnych olimpiadach i konkursach,
 • Osiągamy sukcesy - niemal 100% zdawalność egzaminów zawodowych,
 • Uzyskujemy stypendia - Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Legnicy,
 • Rozwijamy nasze zainteresowania uczestnicząc w zajęciach różnych kół, np. Młodego Menadżera, Turystycznym, Fotograficzno - Filmowym, Caritas i innych,
 • Uprawiamy sport - UKS Ekonom, SKS, Szkolny Dzień Sportu i Rekreacji,
 • Wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy, targi - m.in. Berlin, Lipsk, Warszawa, Poznań, Wrocław,
 • Bawimy się - organizujemy tematyczne imprezy szkolne: obchodzimy Dzień Chłopca, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet i inne
 • Mamy dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych,
 • i wielu innych przedsięwzięć...

 

Wybierz Mądr[z]e Technikum Nr 2!