.section-breadcrumbs { background: #9E0000;}

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy

OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy
ul. A.Mickiewicza 21
59-220 Legnica
tel. 76 862 47 37, fax 76 852 56 20

 

 

 

 

 

Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa na rzecz wychowania, kształcenia zawodowego i zapobiegania marginalizacji społecznej oraz bezrobociu wśród młodzieży w wieku 15-25 lat. Głównym założeniem jest umożliwienie młodzieży - szczególnie tej zagrożonej niedostosowaniem społecznym z powodu utrudnionych warunków startu życiowego - by uzupełniła wykształcenie, zdobyła umiejętności i kwalifikacje zawodowe zapewniające szanse na stabilne zatrudnienie. Zadania realizowane są w dwóch obszarach:


1. Działalność w zakresie wychowania i kształcenia zawodowego dla młodzieży 15-18 lat.
2. System wsparcia na rynku pracy dla młodzieży w wieku 15-25 lat obejmujące usługi rynku pracy takie jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe.