IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legnicy

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. B. I. Antonycza w Legnicy
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
im. B. I. Antonycza w Legnicy
ul. Tarasa Szewczenki 10
59 - 220 Legnica
tel. 76 72 33 106
e-mail: zso4legnica@op.pl, lpopowczak@zso4.legnica.eu
www.zso4legnica.pl

Dyrektor szkoły: mgr Anna Hawrylczak-Małańczak


IV LO to szkoła, która od ponad 60-lat kształci z sukcesem młode pokolenia. W rankingu najlepszych liceów w Polsce szkoła otrzymuje od kilku lat tytuł ,,Brązowej szkoły", również w roku 2021. Liceum uzyskuje wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym. Placówka posiada certyfikaty: Szkoły Odkrywców Talentu", „Szkoły bez przemocy, „Szkoły Przyjaznej środowisku". IV LO współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim. Zainteresowani uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych tych uczelni. Matematycznie uzdolnieni uczniowie biorą udział w programie ,, Studium Talent" Politechniki Wrocławskiej. Uzdolniona młodzież realizuje indywidualne programy nauczania i toki nauki. Liceum szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju kreatywności. W roku szkolnym 2021/22 planujemy kontynuację innowacji pedagogicznej - „Poznaj przedsiębiorczość w języku angielskim", poznawanie tajników sztucznej inteligencji na zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych-robotów oraz organizację warsztatów kreatywności i twórczości.

Liceum prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z Ukrainą. Organizowane są również wycieczki zagraniczne - Niemcy, Wielka Brytania. Realizowane projekty: „Matematyka reaktywacja", „Lepsza szkoła", „Zostań inżynierem", ,,Zdrowa szkoła", „Forum Inwentyki", „Festiwal Nauki" , ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". W szkole aktywnie działa wolontariat, zespół taneczny, wokalny, SKS, chór oraz różnorodne koła przedmiotowe. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, a uczniowie mają możliwość nauki języka ukraińskiego od podstaw. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe, w tym laboratorium biologiczno-chemiczne, pracownię informatyczną, bibliotekę, salę gimnastyczną i boisko sportowe. Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w internacie ze stołówką. Atutem szkoły jest umożliwienie uczniom poznania języka i kultury sąsiadów oraz przygotowanie do pracy w międzykulturowych zespołach.


WARTO ZOBACZYĆ:

Rekrutacja:
https://zso4legnica.pl/rekrutacja/

Ulotka:
https://zso4legnica.pl/pliki/2020/05/ulotka2.png

Innowacje:
https://zso4legnica.pl/2021/01/04/innowacja-w-kratywnym-iv-lo/

Prezentacja o szkole:
https://zso4legnica.pl/pliki/2021/01/prezentacja-szkoly.pdf

Film:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=I9ua9WHxH_Q&feature=youtu.be

Kreatywne Liceum:
https://zso4legnica.pl/kreatywne-liceum/