Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 14-22
59-220 Legnica
tel. 76 724 53 00
fax: 76 724 53 01
e-mail: szkola@zsb.legnica.eu
www.budowlanka.legnica.plZespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy to szkoła z ponad 55-letnią tradycją w kształceniu ogólnym i zawodowym. Proponowane przez nas kierunki kształcenia dają możliwość wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

Jesteśmy szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować młodzież do życia w nowej rzeczywistości.

Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik logistyk.

Zapewniamy naszym uczniom praktyki zawodowe u pracodawców.


Absolwenci szkoły podstawowej mają możliwość kontynuacji nauki w klasie patronackiej w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5. Porozumienie w tej sprawie podpisali w legnickim Ratuszu prezes firmy Ready Bathroom Łukasz Załucki, członek zarządu firmy Jan Grivalsky, dyrektor ZSB Tomasz Łabowicz oraz prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski.

Firma Ready Bathroom funkcjonuje w Legnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej i zatrudnia około 130 pracowników. Wytwarzane tutaj moduły łazienkowe trafiają do wielu europejskich krajów. Firma Ready Bathroom zapewnia uczniom praktyki, funduje stypendia za szczególne osiągnięcia i miejętności, wspiera zakup podręczników, a po zakończonej edukacji - pracę w prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie. To w Legnicy istnieje Europejskie Centrum produkcji modułów łazienkowych.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną z kompleksem sportowym. Organizujemy staże, wycieczki zawodoznawcze, specjalistyczne kursy. Rozwijamy różnorodne zainteresowania i pasje uczniów: koło budowlane, florystyczne, klub teatralny 1212, zajęcia sportowe, zespół taneczny.

ZAPEWNIMY CI PRZYSZŁOŚĆ. SUKCES ZAWODOWY MUROWANY.

WARTO ZOBACZYĆ:
ZAPRASZAMY NA FILM O NASZEJ SZKOLE

BUDOWLANKA - FACEBOOK

https://www.facebook.com/budowlankalca

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

https://budowlanka.legnica.pl/szkola/#kierunki-ksztalcenia

PRAKTYKA ZAWODOWA

https://www.youtube.com/watch?v=AUJxWm46-Po

MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

https://www.youtube.com/watch?v=bR5UqXyRNME

NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA

https://www.facebook.com/budowlankalca/videos/542068239843521/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

https://pl-pl.facebook.com/budowlankalca/videos/1850102745047082/

https://www.facebook.com/budowlankalca/videos/monika-workun-uczennica-klasy-iii-futalentowana-wokalistka-kompozytorka-autorka-/1754893874567970/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos

https://www.facebook.com/budowlankalca/videos/wsp%C3%B3lne-kol%C4%99dowanie-w-zsb/514241749186163/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos

"WMUROWANI" - GAZETKA SZKOLNA

https://budowlanka.legnica.pl/wp-content/uploads/2020/10/wmurowani_I.pdf

https://budowlanka.legnica.pl/wp-content/uploads/2020/10/wmurowani_II.pdf

https://budowlanka.legnica.pl/wp-content/uploads/2020/10/wmurowani_III.pdf


KRÓTKA PREZENTACJA
https://www.facebook.com/418345478222823/videos/269298307421537/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card